UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
Główna O projekcie Regulamin Plan zadań Terminarz Materiały Nagrody Wyniki FAQ Patroni Kontakt Bank scenariuszy  

O PROJEKCIE

Po raz kolejny wraz z rozpoczęciem roku szkolnego uruchomiliśmy projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”. Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji projektu. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

 

Od 10 lat troszczymy się o zdrowie młodego pokolenia. Od lat zwiększa się odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała. Potwierdzają to liczne badania i publikacje, między innymi raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2017 roku. Według niego, aż 22% dzieci w Polsce cierpi na nadwagę, otyłość lub niedowagę. W odpowiedzi na tak niepokojące dane postawiliśmy na rozwiązania długofalowe i stworzyliśmy ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Kierujemy go do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. To właśnie w tym wieku zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Warto, żeby te nawyki od razu były prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowym i długim życiem. Zdajemy sobie sprawę, że edukacją należy objąć również osoby dorosłe, z których dzieci czerpią przykład. Nasze działania kierujemy równolegle do nauczycieli oraz rodziców.

 

Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu edukacja prozdrowotna przebiega kompleksowo i jest bardziej efektywna.

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO PRZEDE WSZYSTKIM:

 • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
 • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
 • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
 • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

 

CELE

 

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

 

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.


Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

ZASADY UDZIAŁU

 

Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem" jest skierowany do uczniów i nauczycieli z zerówek i klasy I-III ze szkół podstawowych. Trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy (jesienno-zimowy, wiosenny).

 

Wyciąg z zasad udziału w projekcie:

 • z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów konkursowych, a każdy zespół składa się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów;
 • zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii:
  • zerówki i klasy I
  • klasy II-III
 • projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy: jesiennie-zimowy oraz wiosenny;
 • zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach;
 • zespoły, które wezmą udział we wszystkich mają szanse na dodatkowe nagrody;
 • w każdym etapie nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami zgodnie z podanymi scenariuszami i terminarzem, a w ramach wywiadówek robi krótkie pogadanki z rodzicami;
 • do zadań nauczycieli należy również napisanie raportów z przeprowadzonych działań;
 • na podstawie raportów zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych etapów – każda kategoria i etap są oddzielnie oceniane i nagradzane.

Zasady udziału w projekcie są szczegółowo zapisane w REGULAMINIE, z którym należy się zapoznać przed rejestracją zespołu do konkursu.

REJESTRACJA

 

Na głównej stronie projektu znajduje się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić.

 

Najważniejsze informacje dotyczące rejestracji zespołów konkursowych:

 • przed zgłoszeniem zespołu nauczyciel powinien przeczytać REGULAMIN projektu;
 • z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów konkursowych, a każdy zespół składa się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów;
 • rejestracji zespołu powinien dokonać nauczyciel, który będzie opiekunem zespołu;
 • zespoły mogą dołączyć do projektu w trakcie jego trwania;
 • zespół konkursowy rejestruje się do Konkursu raz niezależnie od liczby etapów, w których weźmie udział;
 • rejestracja zespołów, które rozpoczynają udział w projekcie od etapu jesienno-zimowego trwa do 19 października 2020 roku;
 • rejestracja zespołów, które rozpoczynają udział w projekcie od etapu wiosennego trwa do 1 lutego 2021 roku – obowiązuje tylko zespoły, które chcą dołączyć do projektu i wcześniej się nie rejestrowały.

UWAGA! Prosimy o uważne wypełnianie formularza. Jeśli po rejestracji znajdą Państwo błędy w zgłoszeniu proszę nie rejestrować nowego zespołu. Błędy należy poprawić po zalogowaniu na stronie projektu (login i hasło zostało wybrane podczas rejestracji) w zakładkach Edytuj dane opiekuna  oraz Edytuj dane zespołu .

 

Ważne informacje dotyczące REJESTRACJI znajdują się w następujących zakładkach:

 • REGULAMIN – wytyczne do pisania raportów, instrukcja "Jak napisać raport?";
 • TERMINARZ – terminy rejestracji;
 • MATERIAŁY – instrukcja rejestracji.

Polecamy również poniższą instrukcję, która prowadzi przez proces rejestracji krok po kroku.

 • PRZYDATNE! INSTRUKCJA REJESTRACJI (plik pdf)

TERMINARZ

 

Projekt rozpoczął się w październiku 2020 roku, a zakończy się we wrześniu 2021 roku.


Rejestracja do etapu jesiennego trwa do 19 października 2020 roku. Zespoły zgłoszone do jednego etapu nie muszą się zgłaszać do kolejnego etapu.
W terminarzu rozpisane są również terminy trwania poszczególnych etapów, przesyłania raportów i ogłaszania wyników.


Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ważnymi datami w zakładce TERMINARZ.

ZADANIA KONKURSOWE

 

W każdym etapie nauczyciel musi zrealizować ze swoim zespołem konkursowym 5 zadań, czyli dwie lekcje, dwa konkursy, promocję wiedzy wśród społeczności szkoły/przedszkola oraz rodziców. Zadania dla każdej kategorii są rozpisane w PLANIE ZADAŃ, a scenariusze lekcji, opisy konkursów i inne pomoce do ich zrealizowania znajdują się w zakładce MATERIAŁY. Z realizacji zadań nauczyciel musi napisać raport, który należy przesłać do oceny zgodnie z TERMINARZEM.


Lekcje są specjalnie przygotowane dla uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Podczas zajęć lekcyjnych realizowane są zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Lekcje są realizowane w formie krótkich pogadanek i dyskusji, doświadczeń i zabaw, które w prosty sposób przekazują i utrwalają wiedzę.


Konkurs y są tematycznie powiązane z zajęciami lekcyjnymi i ich celem jest m.in. utrwalenie wiadomości, pogłębianie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności. Celem konkursów jest też promowanie wiedzy o zdrowym stylu życia wśród pozostałych uczniów w szkole. Wśród dzieci istnieje ogromna potrzeba zgłębienia wiedzy o prawidłowym żywieniu – prawie 54 proc. uczniów chciałoby mieć większą wiedzę na ten temat.


Celem ostatniego zadania jest przekazanie zdobytej wiedzy całej społeczności szkolnej/przedszkolnej oraz rodzicom . Spotkanie z rodzicami lub opiekunami mogą odbywać się w trakcie wywiadówek. Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka – od ich wiedzy i świadomości zależy sposób odżywiania dzieci. Dzięki programowi ok. 40 tys. rodziców dzieci w wieku 6–9 lat otrzyma informacje o programie i przewidywanych działaniach oraz materiały na temat najważniejszych spraw związanych z żywieniem i aktywnością dzieci. Rolą rodziców jest pomoc dzieciom i wspieranie ich w realizacji zadań związanych z programem.

 

Ważne informacje dotyczące ZADAŃ KONKURSOWYCH znajdują się w następujących zakładkach:

 • PLAN ZADAŃ – wykaz zadań konkursowych;
 • MATERIAŁY – scenariusze zajęć, wytyczne do pisania raportów;
 • TERMINARZ – terminy trwania etapów, przesyłania raportów.

RAPORTY

 

W trakcie realizacji zadań konkursowych nauczyciel powinien dokumentować ich przebieg, a następnie napisać raport.


Raport należy tworzyć na stronie projektu po zalogowaniu się na konto zespołu. W PANELU OPIEKUNA znajduje się pozycja „wszystkie raporty”, gdzie znajduje się lista raportów. W celu stworzenia raportu należy wybrać odpowiedni z listy i kliknąć w niego. Zachęcamy do zapoznania się z INSTRUKCJĄ, która krok po krok wyjaśnia jak stworzyć raport i przesłać go do oceny.


Najważniejsze informacje dotyczące pisania i przesyłania raportów:

 • W każdym etapie należy przesłać jeden raport, który składa się z 5 części (każda poświęcona jednemu zadaniu);
 • Raporty będą oceniane przez Zespół Sędziowski;
 • Na podstawie ocen zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych etapów
 • Każdy etap i każda kategoria jest oceniana i nagradzana oddzielnie;
 • Za jeden raport można zdobyć maksymalnie 440 punktów;
 • Szczegółowa punktacja poszczególnych zadań znajduje się w wytycznych do raportów;
 • Wytyczne do napisania raportu znajdują się w zakładce MATERIAŁY;
 • Terminy przesyłania raportów znajdują się w TERMINARZU;
 • Gdy minie termin nadsyłania raportów, spóźnieni uczestnicy mają jeszcze 7 dni na ich dosłanie. Jednak za każdy dzień spóźnienia naliczanych jest 5 punktów karnych;

Raporty przesłane pocztą lub na adres e-mail nie zostaną ocenione. Ocenie zostaną poddane wyłącznie raporty przesłane za pośrednictwem Panelu Opiekuna po zalogowaniu na stronie konkursu.


Ważne informacje dotyczące RAPORTÓW znajdują się w następujących zakładkach:

 • MATERIAŁY – wytyczne do pisania raportów, instrukcja "Jak napisać raport?";
 • TERMINARZ – daty nadsyłania raportów;
 • REGULAMIN – punktacja, zasady naliczania punktów karnych.

WYNIKI I NAGRODY

 

Po zakończeniu pracy przez Zespół Sędziowski wyniki poszczególnych etapów oraz Grand Prix będą publikowane zgodnie z terminarzem w zakładce WYNIKI.

 

Łączna pula nagród wynosi około 30 000 zł. Więcej informacji znajduje się w zakładce NAGRODY.

 

W każdym etapie i kategorii przewidziane jest pięć nagród głównych. Przyznawane są przez Zespół Sędziowski za uzyskanie najwyższej punktacji z zadań konkursowym w każdym z etapów. Nagrody za etapy są przyznawane członkom zespołu konkursowego i opiekunowi zespołu.

 

Dodatkowo zostanie stworzona całoroczna klasyfikacja GRAND PRIX dla zespołów, które wzięły udział we wszystkich etapach – zostanie przyznanych 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień w każdej kategorii. Nagrody główne za zajęcie miejsc 1-5 w klasyfikacji Grand Prix są przyznawane członkom zespołu konkursowego, opiekunowi zespołu i szkole. Wyróżnienia są przyznawana za zajęcie miejsc 6-10, a nagrody otrzymują członkowie zespołu oraz opiekun.

 

Ważne informacje dotyczące WYNIKÓW I NAGRÓD znajdują się w następujących zakładkach:

 • REGULAMIN – zasady przyznawania nagród i publikacji wyników;
 • WYNIKI – wynik poszczególnych etapów oraz klasyfikacji GRAND PRIX;
 • NAGRODY – informacje na temat nagród.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Kliknij w wybrany temat, żeby przeczytać więcej

  CELE

  ZASADY UDZIAŁU

  REJESTRACJA

  TERMINARZ

  ZADANIA KONKURSOWE

  RAPORTY

  WYNIKI I NAGRODY

Partnerzy